Samsung i8910 Omnia HD User Forums

Samsung i8910 Omnia HD User Forums (http://forums.samsungi8910omnia.com/index.php)
-   Samsung Omnia HD Nederlandse discussie (http://forums.samsungi8910omnia.com/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Samsung i8910-U updaten naar nederlands (http://forums.samsungi8910omnia.com/showthread.php?t=8552)

Spinok 01-29-2010 05:11 PM

Samsung i8910-U updaten naar nederlands
 
Ik ben in het bezit van een i8910-U, nu wil ik deze naar het nederlands omzetten aangzien er alleen engels en chinees op staat.
Heeftt iemand dit al eens gedaan, en kan het wel!?

tevens kan ik geen gewone update uitvoeren via samsung studio, deze kan op een of andere manier de huidige softwareversie niet lezen.

Ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven.


All times are GMT +1. The time now is 11:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.