Samsung i8910 Omnia HD User Forums

Samsung i8910 Omnia HD User Forums (http://forums.samsungi8910omnia.com/index.php)
-   Samsung Omnia HD Nederlandse discussie (http://forums.samsungi8910omnia.com/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Welke verschil in de 3 versies ActiveFile? (http://forums.samsungi8910omnia.com/showthread.php?t=5296)

golfvi 09-17-2009 09:49 AM

Welke verschil in de 3 versies ActiveFile?
 
Op de Alie Tan site heb je 3 versies van ActiveFile.

Basic - Extended - Manufacturer capabilities?

Wat zijn de verschillen?

Welke de beste?

Ik heb thema's geinstalleerd via de pc suite op memory kaart en kan deze niet verwijderen als ik via -instellingen - persoonlijk - thema's - algemeen ga.
Bij opties staat er geen verwijderen.

Zouw dit lukken met activeFile of iemand een andere manier?

Thx,
Oli4


All times are GMT +1. The time now is 05:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.