Samsung i8910 Omnia HD User Forums

Samsung i8910 Omnia HD User Forums (http://forums.samsungi8910omnia.com/index.php)
-   Samsung Omnia HD Nederlandse discussie (http://forums.samsungi8910omnia.com/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Regels van het forum (versie 27 juni 2009) (http://forums.samsungi8910omnia.com/showthread.php?t=2972)

gnusmas8910HD 07-17-2009 06:54 AM

Regels van het forum (versie 27 juni 2009)
 
Gelieve geen:

* weblinks naar verkoop, deblokkeer, biediningen en/of firmware tegen betalingen.
* applicaties en spellen welke zijn gekraakt/gehacked.
* dubbele onderwerpen/vragen. Gebruik dus de zoek optie.
* spam en verwijzingen naar - eigen - websites.

Dit is geen forum voor verkoop. Verstuur geen PM naar gebruikers om spullen te verkopen. We zijn een forum waar je informatie kan vergaren en discusseren over de grandiose i8910 HD

Mocht je zaken tegenkomen die het daglicht niet kunnen verdragen; gelieve de moderator verwittigen. Dit kan d.m.v. de verwijzing ' report to moderator' in een post.

Bedankt voor het lezen; gij zult genieten.


All times are GMT +1. The time now is 05:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.