Samsung i8910 Omnia HD User Forums

Samsung i8910 Omnia HD User Forums (http://forums.samsungi8910omnia.com/index.php)
-   Samsung Omnia HD Nederlandse discussie (http://forums.samsungi8910omnia.com/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Welke onderwepen uit de normale forum wil je hier vertaald zien? (http://forums.samsungi8910omnia.com/showthread.php?t=2898)

gnusmas8910HD 07-15-2009 04:22 PM

Welke onderwepen uit de normale forum wil je hier vertaald zien?
 
CopieŽr de pagina link of onderwerp waar je een Nederlandse uitleg over wilt..


Migugu 12-08-2009 05:59 PM

Tutorial voor HX1.7x met Nederlandse taal erbij zou geapprecieerd worden


All times are GMT +1. The time now is 06:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.