Samsung i8910 Omnia HD User Forums

Samsung i8910 Omnia HD User Forums (http://forums.samsungi8910omnia.com/index.php)
-   Samsung Omnia HD Nederlandse discussie (http://forums.samsungi8910omnia.com/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Firmware reeksen? (http://forums.samsungi8910omnia.com/showthread.php?t=10584)

seiftie 05-12-2010 03:30 AM

Firmware reeksen?
 
Nu, ik heb al een beetje zitten zoeken, mr ik begin echt de kluts kwijt te geraken.

In deze post wordt uitgelegd hoe de reeksen van de FW werken:
http://forums.samsungi8910omnia.com/...html#post22391

Dus het zou logisch zijn hoe hoger het laatste getal is, hoe hoger de versie?
Nja, ik heb op een externe website een paar FW's gevonden met de release date erbij:
I8910XXIDD 2009 April
I8910XXIE4 2009 May
I8910XXIE6 2009 May
I8910XXIF7 2009 June
I8910XXII2 2009 September
I8910XXIK1 2009 November
I8910XXIL5 2009 December
I8910XXJA1 2010 January
I8910XXJB1 2010 February

Dit lijkt me echt nemeer logisch hoor, welke versie is de letter "D"? En normaal hoe later een versie uitkomt, hoe beter die moet zijn, dus is nu I8910XXJB1 de laatste nieuwe ofwa?
Als iemand een beetje duidelijkheid weet hierover, ik hoor het graag! :p


All times are GMT +1. The time now is 06:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.